Our Mercedes Tourismo – interior

Autokary wynajem w TOP TRAVEL . Norma EURO 5

No of Coaches: 5

Seats: 49+3 lub 51+2

Equipped: Toilet, dvd, 2 monitory, aircon, bar, refrigerator, 230V

Seats plan:
Download seats plan

Mercedes Tourismo rozmieszczenie miejsc